EMS Primària

Es treballen diferents seqüencies per cicles, amb els següents continguts :

  • El coneixement de l'entorn.
  • La mobilitat.
  • El camí escolar.
  • El respecte entre els diferents usuaris del carrer.
  • Els serveis públics.
  • La participació en la vida col·lectiva i el respecte de les normes de convivència.


  • 1er cicle de primària :

El principal objectiu és conèixer l'entorn viari més proper a l'escola, la participació en la vida col·lectiva, el respecte envers les normes de convivència i l'apropament de la figura de l'agent de policia.

Es treballa  principalment l'adquisició de conductes segures cm a vianant.


  • 2n cicle de primària :

En aquest cicle es treballa principalment el comportament com a vianants, com creuar els carrers, el coneixement del barri i la utilització del camí més segur en el desplaçament de casa a l'escola.

Es realitzen activitats com itineraris segurs al voltant de l'escola, circuits a peu i/o en bicicleta, gimcana, i altres jocs.


  • 3r cicle de primària :

Els principals continguts són el respecte entre els diferents usuaris del carrer, el comportament com a conductors de bicicleta i el coneixement del municipi per aprendre a orientar-se.

Es realitzen activitats com ara jocs de rol, pràctiques de circulació en bicicleta, itineraris camí segur ...