Presentació


Educació per a la Mobilitat Segura,


Abans anomenada Educació Vial,
es una tasca que realitza a l'escola, la Policia Local de Pals des de l'any 1992.

La nostra primera motivació va ser establir un vincle cordial i proper amb la mainada del nostre municipi, alhora que procurar aprenguessin unes pautes, per tal d'aconseguir per a ells l'objectiu principal,
que els seus moviments en vers la via pública siguin segurs.

Avui dia és una de les nostres  tasques més importants en matèria de prevenció, treballant amb els escolars el coneixement de l'entorn, el camí escolar més segur i el respecte de les normes de convivència, així l'apropament  a la figura de l'agent de policia local.

Que és la mobilitat segura ?


L’educació per a la mobilitat segura té com a finalitat que la persona sigui capaç d’exercir el seu dret a moure’s per l’espai públic respectant la seva salut i la dels altres.

Per tant, inclou totes aquelles accions i recursos dissenyats perquè les persones desenvolupin les competències necessàries per a una mobilitat eficaç, és a dir, sostenible per al medi i segura per a tothom.

El Servei Català de Trànsit té com a objectiu potenciar l’educació per a la mobilitat segura, de manera que els agents educadors de tots els àmbits (centre escolar, família, lleure, escola de conductors...) aportin i obtinguin propostes útils.

El Servei Català de Trànsit és un organisme autònom de caràcter administratiu adscrit al Departament d’Interior. L'SCT té diverses funcions que s’entrellacen per assolir un objectiu bàsic: reduir la sinistralitat. Per això elaborem programes de sensibilització viària i treballem per promoure l’educació per a la mobilitat segura.